Jdi na obsah Jdi na menu

Náš odborný tým

Představení týmu

 

ZEAS Lysice, a.s.

Ing. Antonín Brach - hlavní zootechnik ZEAS Lysice, a.s.

 

 

ZD Čechtice, s.r.o.

Arnošt Kočí - faremní zootechniky ZD Čechtice, s.r.o.

 

 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

 

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (odpovědný řešitel)

působila na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno jako odborná asistentka a je pracovnicí Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Jako praktická veterinární lékařka a poradce akreditovaný MZe ČR se v chovech skotu věnuje preventivní medicíně skotu, pomáhá při odhalování příčin poruch zdraví dojnic a navrhuje preventivní kroky k jeho udržení. Je odborníkem zejména na metabolické poruchy dojnic včetně provádění metabolických testů, onemocnění končetin, včetně praktického provádění úpravy paznehtů a ošetřování kulhajících zvířat, na řešení vysokého počtu SB ve stádu a na diagnostiku a prevenci nemocí telat do 6 měsíců věku.

 

MVDr. Petr Fleischer, Ph.D.

Je odborným asistentem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Dlouhodobě se věnuje zdravotní problematice skotu, zejména onemocnění trávicího traktu včetně diagnostiky, terapie a prevence dislokací slezu. V posledních letech pracuje také v oblasti zvyšování zdraví telat a to zejména na úseku posilování úrovně kolostrální výživy telat.

 

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Je vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Podílí se na diagnostice poruch imunitního systému hospodářských i zájmových zvířat. Zabývá se možnostmi pozitivního ovlivnění imunity u novorozených selat a telat. Věnuje se studiu imunitních vlastností kolostra a to jak protilátkových tak buněčných.

 

MVDr. Kamil Kovarčík, Ph.D.

Je vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Věnuje se studiu virových infekcí skotu, zejména respiračního systému. Dlouhodobě se zabývá problematikou infekční bovinní rinotracheitidy (IBR) a bovinní virové diarhoei (BVD). Podílel se významným způsobem na tvorbě a zajištění průběhu národního ozdravovacího programu od IBR. Je tvůrcem metodiky pro ozdravování chovů od BVD. v poslední době se intenzivně věnuje paratuberkulóze skotu a to jak možnostem diagnostiky, tak jejího tlumení v chovech skotu v ČR.

 

MVDr. Josef Krejčí

Je vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Jeho zaměření je imunita u přežvýkavců a možnosti jejího ovlivňování. Poradenská činnost u chovatelů k diagnostice průjmových a respiračních onemocnění skotu a sledování úrovně imunitní výbavy zvířat. Studuje možnosti zvýšení odolnosti zvířat na základě pasivní imunizace.

 

MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.

Je ředitelem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně a akademickým pracovníkem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Dlouhodobě se věnuje praktické realizaci produkční a preventivní medicíny v chovech skotu, zabývá se sběrem a zpracováním produkčních a zdravotních dat z chovů skotu a jejich vyhodnocováním. Specializuje se na poradenství k udržení dobrého zdravotního stavu dojnic zejména v peripartálním období a telat v období mléčné i rostlinné výživy.

 

Mgr. Iva Slaná, Ph.D.

Pracuje jako vedoucí laboratoře pro paratuberkulózu a avirání tuberkulózu na Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv.

 

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

 

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (řešitel)

Pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. na oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat. Věnuje se problematice ustájení skotu a technologIím pro chovy přežvýkavců. Specializuje se na problematiku precizního managementu řízení chovů dojeného skotu, zejména pak na problematiku odchovu telat.

 

Ing. Pavlína Jiroutová

Je odbornou pracovnicí oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat. Věnuje se zootechnické problematice chovu dojeného skotu.

 

Ing. Radka Šárová, Ph.D.

Pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. na oddělení etologie. Věnuje se problematice welfare a chování všech věkových kategorií skotu a problematice párového ustájení telat.