Jdi na obsah Jdi na menu

Nabídka spolupráce

Pomáháme chovatelům zlepšit úroveň mlezivové výživy telat

Vážení chovatelé, náš výzkumný tým se podílí na řešení výzkumného projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum QJ1510219 – „Komplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik“ s řešením v letech 2015 až 2018.

 

Co Vám nabízíme?

  • Osobní setkání ve Vašem chovu za účasti našeho odborného pracovníka. Smyslem osobního setkání bude detailně Vám představit projekt a jeho cíle.
  • Zajištění bezplatných analýz vzorků mleziva a krve telat. Po dohodě s faremním personálem zajistíme rozbory vzorků mleziv z I. nádoje, případně dále i přechodného mléka z II. a následného nádoje (hodnocení kvality, mikrobiologické rozbory) a vyšetření krevních sér telat (odběry krve telat mezi 2. až 7. dnem jejich věku) se stanovením množství protilátek. Výsledky vyšetření Vám budou následně k dispozici.
  • Zavedení systému evidence onemocnění telat. Cílem je zpracování komplexní analýzy o zdravotním stavu Vašich telat. I v tomto případě Vám budou výsledky analýzy k dispozici (zpětné hodnocení zdraví telat, sezónní výskyt onemocnění, ekonomické konsekvence).
  • Poradenství s odchovem telat. Naši odborní pracovníci jsou Vám schopni poradit v oblastech: zlepšení zdravotního stavu telat, používání pomůcek pro hodnocení kvality mleziva - refraktometrů, posouzení chovného prostředí, růstu telat apod.

 

Jaké chovy hledáme?

Hledáme chovy, které:

  • Chovají optimálně 200 až 600 krav, ale chovy s menším či větším počtem krav jsou také vítány!
  • Nám mohou zajistit odběr min. 25 vzorků mleziv za čtvrtletí s jejich okamžitým uložením do mrazničky.
  • Nám mohou zajistit odběry vzorků krve telat a případně i krav. Rádi přivítáme spolupráci s faremními veterinárními lékaři, případně jsme schopni zajistit odběry krve vlastním veterinárním lékařem.
  • Jsou ochotny poskytnout informace o svém chovu skotu. Tyto informace jsou pro nás důvěrné! Na vyžádání chovatele můžeme poskytnout smlouvu o mlčenlivosti.

Vážení chovatelé, k jednotlivým činnostem (odběry mleziva, odběry krve s následnou separací séra) máme připraveny stručné metodické návody, které Vám předáme při prvním setkání. Samozřejmostí je také zajištění veškerého materiálu pro uchování a odběr vzorků zdarma.

 

Kde naleznete více informací? Zajímají Vás možnosti, jak zlepšit mlezivovou výživu v odchovu telat, máte jakýkoliv dotaz? Využijte našeho kontaktního formuláře (viz. další ikona v hlavním nabídkovém menu)

 

Na spolupráci s Vámi chovateli se těší

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., hlavní řešitelka, VÚVeL, v. v. i. (slosarkova@vri.cz)

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., řešitel, VÚŽV, v. v. i. (stanek.stanislav@vuzv.cz)